Links

 

Publications

International exhibitions

Associations

SIA "Nordichem Europe" ir noslēdzis 07.04.2021. līgumu Nr.SKV-L-2021/67 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds