R & D

Nieprzerwane badania i rozwój naszych innowacyjnych środków uwalniających zapewniają optymalną produkcję naszym klientom. Podejście R&D Nordichem charakteryzuje się głębokim zaangażowaniem w rozwiązania prośrodowiskowe.

Kluczem dla działań Nordichem są kwestie ekologii, zdrowia i bezpieczeństwa. Są one elementem wszelkich aktywności Nordichem – od opracowywania i obróbki surowych materiałów do produkcji.

Cele Nordichem Europe:

  • redukować negatywny wpływ na środowisko
  • promować ochronę środowiska, oraz bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Aby osiągnąć te cele, Nordichem przyjął zasadę ciągłego udoskonalania produktów poprzez badania i rozwój.

Nowe środki uwalniające odlewy zmniejszają mają na celu zmniejszenie emicji lotnych związków organicznych (VOC).